12 квітня 2019 року набув чинності Наказ Міністерства фінансів України від 22 лютого 2019 року № 80, яким були внесені зміни до Порядку повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 липня 2017 року № 643.

У зв’язку з цим відтепер платник податків має право на повернення залишків коштів авансових платежів (передоплати) з депозитного рахунку 3734, відкритого в Казначействі на ім'я ДФС.

Для здійснення відповідних дій платник податків подає до ДФС заяву у письмовому вигляді довільної форми, підписану платником податків та головним бухгалтером (за наявності), або за допомогою засобів електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису відповідальних осіб.

Відповідна заява може бути подана протягом 1 095 днів з дня внесення платежів на депозитний рахунок.

У заяві платник податків зазначає:

  • найменування та код ЄДРПОУ, або прізвище, ім'я, по-батькові та РНОКПП, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
  • суму коштів до повернення;
  • поточний рахунок платника податків в установі банку із зазначенням реквізитів.

Підрозділ ДФС у термін не більше восьми робочих днів перевіряє наявність коштів на депозитному рахунку та резервує заявлені до повернення платником податків суми коштів на період розгляду заяви. Після цього підрозділ ДФС на підставі здійснених висновків формує в електронній формі відповідний документ та направляє до Казначейства для повернення коштів.

В нашій компанії ми працюємо над створенням унікальних підходів для вирішення юридичних бізнес-задач. Ми прислуховуємось до партнерів з метою зрозуміти їх цінності та потреби.

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Домовляйтесь про зустріч уже сьогодні! Зателефонуйте

Будьте в курсі

Наші Офіси