03 квітня 2019 року Уряд прийняв Постанову № 320, якою буде внесено зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого Постановою КМУ № 340 від 8 травня 1993 року.

Відтак, посвідчення водія визначено як документ, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині підтвердження права власника цього документу на керування транспортними засобами. Посвідчення водія відповідної категорії дійсне протягом 30 років з дати його видачі, крім посвідчення водія, що видане особі вперше.

Посвідчення водія видається особі, яка пройшла медичний огляд у порядку, установленому МОЗ України, а також підготовку або перепідготовку відповідно до встановлених планів і програм та склала теоретичний і практичний іспити у територіальному сервісному центрі МВС.

Практичний іспит складається в територіальному сервісному центрі МВС, в якому успішно складено теоретичний іспит. Під час складання іспитів можуть використовуватися технічні засоби контролю (у тому числі фото- та відеофіксації процесу складення іспиту).

До складення теоретичного і практичного іспитів у територіальному сервісному центрі МВС не допускатимуться особи:

  • які не досягли встановленого віку;
  • які не подали (або подали не в повному обсязі) необхідні документи;
  • які подали документи, що містять недостовірні відомості;
  • які не зареєстровані закладом з підготовки водіїв до початку занять у Єдиному державному реєстрі МВС;
  • стосовно яких у Єдиному державному реєстрі МВС відсутні відомості щодо видачі їм свідоцтва про закінчення закладу з підготовки водіїв;
  • стосовно яких у поданих ними документах або Єдиному державному демографічному реєстрі відсутні відомості щодо реєстрації місця їх проживання;
  • які перебувають у розшуку (про виявлення таких осіб працівники територіального сервісного центру МВС негайно інформують органи Національної поліції);
  • щодо яких встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами.

Посвідчення водія видається особисто під підпис після пред’явлення паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

Інформація про видане посвідчення водія вноситься працівником територіального сервісного центру МВС до Єдиного державного реєстру МВС.

Зазначені вище зміни наберуть чинності зі спливом 6 місяців з моменту опублікування Постанови Уряду № 320. Поки текст Постанови не опубліковано та лише розміщено на офіційному сайті Уряду.

В нашій компанії ми працюємо над створенням унікальних підходів для вирішення юридичних бізнес-задач. Ми прислуховуємось до партнерів з метою зрозуміти їх цінності та потреби.

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Домовляйтесь про зустріч уже сьогодні! Зателефонуйте

Будьте в курсі

Наші Офіси