Процедуру реалізації такої операції врегульовано Порядком надання послуги з перенесення абонентських номерів, що затверджений рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) від 31 липня 2015 року № 394, з урахуванням положень рішення НКРЗІ від 16 жовтня 2018 року № 543.

Відповідно до рішення № 543 з 01 травня 2019 року почалось впровадження послуг із перенесення абонентських номерів на телекомунікаційних мережах рухомого (мобільного) зв’язку.

Відтак, для зміни оператора особі слід подати відповідну заяву оператору, до якого вона бажає перейти на обслуговування, тобто до оператора-отримувача заяви.

Така заява може складатись:

  • у письмовій формі (подається до пункту обслуговування платників оператора);
  • в електронній формі (заповнюється інтерактивна форма заяви на офіційному сайті оператора);
  • в телефонній формі (шляхом подання запиту за офіційним телефоном).

Заява повинна містити наступну інформацію:

  • номер телефону, перенесення якого вимагається;
  • найменування діючого оператора мобільного зв`язку, що обслуговує телефонний номер;
  • найменування оператора мобільного зв`язку, до якого особа бажає перейти на обслуговування та підтвердження, що особі зрозумілі умови надання послуг зв'язку оператором-отримувачем за обраним тарифним планом;
  • номер іншого телефону або адреса електронної пошти для зворотного зв'язку;
  • поштова адреса (місцезнаходження/місця проживання), за якою абонент мережі фіксованого телефонного зв'язку планує отримувати телекомунікаційні послуги з використанням перенесеного абонентського номера;
  • бажаний час перенесення мобільного номера (номерів);
  • обраний тариф та/або тарифний план у мережі оператора-отримувача та умови оплати.

Крім того, у заяві обов`язково слід вказати:

для абонентів-юридичних осіб: повне найменування, місцезнаходження та код ЄДРПОУ; уповноважена особа юридичної особи повинна пред'явити оригінал документа, що підтверджує повноваження на здійснення перенесення абонентського номера (номерів) такої юридичної особи;

для абонентів-фізичних осіб: прізвище, ім'я, по-батькові, місце проживання, серію та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

В нашій компанії ми працюємо над створенням унікальних підходів для вирішення юридичних бізнес-задач. Ми прислуховуємось до партнерів з метою зрозуміти їх цінності та потреби.

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Домовляйтесь про зустріч уже сьогодні! Зателефонуйте

Будьте в курсі

Наші Офіси