06 червня Верховна Рада України прийняла Закон України "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" (далі – Закон), що визначає правовий статус тимчасових слідчих комісій, спеціальної тимчасової слідчої комісії і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України, їх повноваження та організаційні основи діяльності.

Статтею 1 Закону зазначено, що спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради України (далі - спеціальна слідча комісія) – колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, що утворюється у складі народних депутатів України, спеціального прокурора і спеціальних слідчих, завданням якого є проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину.

Верховна Рада України утворює спеціальну слідчу комісію відповідно до статті 111 Конституції України та положень цього Закону для проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину.

Підставою для ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту та утворення спеціальної слідчої комісії є подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, підписи яких не відкликаються. Верховна Рада України більшістю голосів народних депутатів України від її конституційного складу приймає рішення щодо ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту та включення його до порядку денного сесії Верховної Ради України як невідкладного. Про прийняття такого рішення Голова Верховної Ради України терміново повідомляє Президента України.

Термін діяльності спеціальної слідчої комісії з урахуванням календарного плану роботи Верховної Ради України не повинен перевищувати трьох місяців з дня утворення спеціальної слідчої комісії. У разі прийняття Верховною Радою України рішення про звинувачення Президента України діяльність спеціальної слідчої комісії продовжується на період до завершення розгляду процедури імпічменту.

До складу спеціальної слідчої комісії входять народні депутати України з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп), спеціальний прокурор та три спеціальні слідчі. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу спеціальної слідчої комісії подаються у письмовій формі депутатськими фракціями (депутатськими групами) у п'ятиденний строк з дня направлення до них письмового звернення. Якщо депутатська фракція (депутатська група) не запропонувала у встановлений строк представників до складу спеціальної слідчої комісії, комісія утворюється без участі представників цієї депутатської фракції (депутатської групи).

Спеціальна слідча комісія:

1) проводить розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, перевіряє наявність, повноту і обґрунтованість відповідних доказів;

2) проводить розслідування у разі виявлення під час строку повноважень спеціальної слідчої комісії інших обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину без додаткового прийняття рішення Верховною Радою України з цього питання і за наявності підстав готує відповідні пропозиції щодо проекту постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України.

На посади спеціального прокурора, спеціальних слідчих може бути рекомендована особа, яка відповідає таким вимогам:

1) є громадянином України та проживає на території України не менше 10 років;

2) володіє державною мовою;

3) має вищу юридичну освіту;

4) має не менш як десятирічний стаж роботи на посаді прокурора чи слідчого правоохоронних органів України;

5) не має судимості.

Спеціальна слідча комісія готує висновки і пропозиції за дослідженими обставинами щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину і розглядає їх на засіданні спеціальної слідчої комісії та приймає рішення щодо них.

Питання про висновки і пропозиції спеціальної слідчої комісії включається до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України без голосування і розглядається невідкладно. Разом з висновками і пропозиціями спеціальної слідчої комісії народні депутати України - члени спеціальної слідчої комісії вносять на розгляд Верховної Ради України відповідно проект постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України чи проект постанови Верховної Ради України про припинення розгляду питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

У разі прийняття Верховною Радою України рішення про звинувачення Президента України спеціальна слідча комісія готує проект постанови Верховної Ради України про звернення до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент Президента України та до Верховного Суду для одержання висновку про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

Конституційний Суд України та Верховний Суд невідкладно розглядають звернення Верховної Ради України та не пізніш як у п'ятнадцятиденний строк з дня направлення до них такого звернення подають до Верховної Ради України відповідні висновки. Після отримання висновків Конституційного Суду України, Верховного Суду спеціальна слідча комісія попередньо розглядає їх і готує доповідь щодо зазначених висновків для розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України, а народні депутати України - члени спеціальної слідчої комісії вносять проект постанови Верховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

У разі отримання негативних висновків Конституційного Суду України чи Верховного Суду спеціальна слідча комісія готує відповідну інформацію для оголошення головуючим на пленарному засіданні Верховної Ради України про припинення процедури імпічменту.

В нашій компанії ми працюємо над створенням унікальних підходів для вирішення юридичних бізнес-задач. Ми прислуховуємось до партнерів з метою зрозуміти їх цінності та потреби.

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Домовляйтесь про зустріч уже сьогодні! Зателефонуйте

Будьте в курсі

Наші Офіси