06 червня 2019 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про фахову передвищу освіту" (далі – Закон), який має бути передано для підписання Президенту.

Прийнятий Закон визначає порядок, умови, форми та особливості здобуття фахової передвищої освіти та регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері фахової передвищої освіти.
Законом встановлено, що кожен має право на якісну та доступну фахову передвищу освіту, що включає право здобувати таку освіту впродовж усього життя, право на її доступність, право на отримання її безоплатно у випадках і порядку, визначених законом. Право на фахову передвищу освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття фахової передвищої освіти, крім випадків, встановлених Конституцією та законами України.
Законом також передбачено можливість здобувати спеціалізовану фахову передвищу освіту – фахову передвищу освіту мистецького, спортивного чи військового спрямування, що спрямована на здобуття компетентностей у відповідній сфері професійної діяльності. Держава створює умови для її здобуття у тому числі в закладах спеціалізованої фахової передвищої освіти.
Особа може здобувати фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, профільної середньої освіти (незалежно від здобутого профілю), професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або вищої освіти. Особи, які здобувають фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, зобов’язані одночасно виконати освітню програму профільної середньої освіти професійного спрямування.
Прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється на основі вступних випробувань (та конкурсів творчих та/або фізичних здібностей вступників у встановлених Умовами прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти випадках) у відповідному закладі з урахуванням середнього бала документа про базову або повну загальну середню освіту, в разі вступу на його основі, та бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів відповідного закладу.
На навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі профільної середньої освіти вступники можуть подавати результати зовнішнього незалежного оцінювання, що проводиться на визначених законами засадах, які приймаються замість результатів вступних випробувань з відповідних предметів.
Формами здобуття фахової передвищої освіти є:
1) інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);
2) індивідуальна (екстернатна, на робочому місці (на виробництві));
3) дуальна.
Документ про фахову передвищу освіту – диплом фахового молодшого бакалавра – видається особі, яка успішно виконала відповідну освітньо-професійну програму.
В прикінцевих та перехідних положеннях зазначено, що Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

В нашій компанії ми працюємо над створенням унікальних підходів для вирішення юридичних бізнес-задач. Ми прислуховуємось до партнерів з метою зрозуміти їх цінності та потреби.

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Домовляйтесь про зустріч уже сьогодні! Зателефонуйте

Будьте в курсі

Наші Офіси