05 червня 2019 року Кабмін прийняв Постанову № 482, якою затвердив Порядок здійснення перерахунку вартості послуги з управління багатоквартирним будинком за період її ненадання, надання невідповідної якості (далі – Порядок).

Дія Порядку поширюється на управителів багатоквартирних будинків (далі – управитель) та співвласників багатоквартирних будинків, яким надається послуга згідно з договором про надання послуги з управління багатоквартирним будинком (далі – споживач).

Отже, перерахунок здійснюється у разі ненадання послуги (усіх її складових), а також надання послуги невідповідної якості. Під наданням послуги невідповідної якості розуміється надання управителем послуги з порушенням вимог щодо її якості, передбачених договором про надання послуги з управління багатоквартирним будинком, а також стандартами, нормативами, нормами, порядками і правилами, зокрема надання послуги з порушенням періодичності виконання (надання) робіт (послуг), визначених договором про надання послуги з управління багатоквартирним будинком, та/або ненадання управителем окремих складових послуги.

Для перерахунку споживач повинен подати до управителя акт-претензію. У разі, коли претензія споживача вважається визнаною управителем, перерахунок здійснюється протягом місяця, що настає за місяцем, у якому отримано управителем акт-претензію, або дати, коли претензія споживача вважається визнаною управителем. Крім того, Порядком передбачено, що перерахунок може здійснюватися і за ініціативою управителя протягом місяця, що настає за місяцем, у якому мало місце надання послуги невідповідної якості.

Сума перерахунку зараховується в оплату майбутніх платежів, крім випадку припинення дії договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком. Перерахунок за актом-претензією, що надійшов від споживача, здійснюється управителем для всіх споживачів будинку.

Детальніше ознайомитися із текстом документа можна за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2019-%D0%BF.

В нашій компанії ми працюємо над створенням унікальних підходів для вирішення юридичних бізнес-задач. Ми прислуховуємось до партнерів з метою зрозуміти їх цінності та потреби.

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Домовляйтесь про зустріч уже сьогодні! Зателефонуйте

Будьте в курсі

Наші Офіси