26 липня 2019 року набула чинності Постанова Кабміну від 10 липня 2019 року № 635, якою затверджено Порядок організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти (далі – Порядок). Відтак, згідно цього Порядку утворення інклюзивної групи в закладі вищої освіти та припинення її діяльності здійснюється відповідно до наказу керівника закладу.

Керівник закладу утворює таку групу на підставі:

 • письмового звернення здобувача освіти з особливими освітніми потребами або одного з батьків (інших законних представників);
 • індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності);
 • іншої документації, що підтверджує наявність в особи особливих освітніх потреб.

З метою організації інклюзивного навчання у закладі вищої освіти в межах існуючої штатної чисельності може також створюватися спеціальний навчально-реабілітаційний підрозділ або група психолого-педагогічного супроводу.

Загалом, організація освітнього процесу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами в закладах вищої освіти передбачає:

 • створення інклюзивного освітнього середовища;
 • застосування принципів універсального дизайну в освітньому процесі;
 • приведення території закладу вищої освіти, будівель, споруд та приміщень у відповідність з вимогами державних будівельних норм, стандартів та правил. У разі коли наявні будівлі, споруди та приміщення закладів вищої освіти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з інвалідністю, здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну;
 • забезпечення здобувачів освіти з особливими освітніми потребами вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації державної та комунальної форми власності необхідними спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку згідно з типовим переліком, затвердженим МОН України;
 • забезпечення необхідними навчально-методичними матеріалами та інформаційно-комунікаційними технологіями для організації навчального процесу;
 • забезпечення в разі необхідності розумного пристосування;
 • застосування в освітньому процесі найбільш прийнятних для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами методів і способів спілкування, в тому числі української жестової мови, рельєфно-крапкового шрифту (шрифту Брайля) із залученням відповідних фахівців і педагогічних працівників;
 • забезпечення доступності інформації в різних форматах (шрифт Брайля, збільшений шрифт, електронний формат та інші).

Супровід здобувача освіти з особливими освітніми потребами можуть здійснювати батьки (інші законні представники) або особи, уповноважені ними, соціальні працівники (робітники), волонтери.

Порядком також передбачено, що заклади вищої освіти надають освітні послуги здобувачам освіти з особливими освітніми потребами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших не заборонених законодавством джерел.

В нашій компанії ми працюємо над створенням унікальних підходів для вирішення юридичних бізнес-задач. Ми прислуховуємось до партнерів з метою зрозуміти їх цінності та потреби.

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Домовляйтесь про зустріч уже сьогодні! Зателефонуйте

Будьте в курсі

Наші Офіси