11 жовтня опубліковано Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень", який почне діяти з 1 січня 2020 року. Цим законом внесено значну кількість змін до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів", який надалі буде називатись "Про правову охорону географічних зазначень" та внесено окремі зміни до Господарського і Цивільного кодексів України, Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито".

Відтак, з 01 січня 2020 року Закон "Про правову охорону географічних зазначень" визначатиме засади правової охорони географічних зазначень в Україні та регулюватиме відносини, що виникають у зв’язку з їх реєстрацією, використанням та захистом. Географічним зазначенням відповідно до закону визнається найменування місця, що ідентифікує товар, який походить з певного географічного місця та має особливу якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені головним чином цим географічним місцем походження, і хоча б один з етапів виробництва якого (виготовлення (видобування) та/або переробка, та/або приготування) здійснюється на визначеній географічній території. Правова охорона географічним зазначенням буде надаватись на підставі їх реєстрації у встановленому законом порядку або відповідно до міжнародних договорів України. Обов'язковий зв'язок правової охорони географічного зазначення та його державної реєстрації є основним нововведенням, оскільки станом на сьогодні відповідно до діючого закону правова охорона простого зазначення походження товару надається на підставі його використання.

Для реєстрації географічного зазначення особа або об’єднання осіб повинні подати заявку до центрального органу з дотриманням вимог до її змісту та форми. Законом зазначено, що право на державну реєстрацію географічного зазначення має об’єднання осіб, які в зазначеному географічному місці виробляють товар та/або видобувають, та/або переробляють сировину для товару, особлива якість, репутація чи інші характеристики якого зумовлені цим географічним місцем. Примітно, що об’єднання осіб при цьому означає будь-яку сукупність осіб незалежно від її організаційно-правової форми або складу, а за наявності встановлених законом обставин право на реєстрацію географічного зазначення може мати одна фізична або юридична особа.

Заявка на реєстрацію географічного зазначення має подаватися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Подана заявка підлягає експертизі, за результатами якої центральний орган приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації географічного зазначення. На підставі цього рішення про реєстрацію та за наявності документа про сплату державного мита за реєстрацію і сплати збору за публікацію про реєстрацію буде здійснена власне державна реєстрація географічного зазначення, для чого відповідні відомості будуть внесені до Державного реєстру України географічних зазначень.

Правова охорона географічних зазначень буде діяти безстроковою, за винятком випадків дострокового припинення дії реєстрації, а обсяг правової охорони географічного зазначення визначатиметься характеристиками товару і межами географічного місця його походження. Дострокове припинення правової охорони може мати місце у таких випадках:

  • за рішенням суду у зв'язку з втратою товаром особливих властивостей або інших характеристик, описаних у Реєстрі, від дати, встановленої судом;
  • у разі ліквідації юридичної особи або смерті фізичної особи, що є власником свідоцтва;
  • у разі подання власником свідоцтва заяви про відмову від права на використання цього зазначення. Право припиняється з дня офіційної публікації відомостей про це;
  • у разі несплати збору за продовження строку дії свідоцтва.

В нашій компанії ми працюємо над створенням унікальних підходів для вирішення юридичних бізнес-задач. Ми прислуховуємось до партнерів з метою зрозуміти їх цінності та потреби.

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Домовляйтесь про зустріч уже сьогодні! Зателефонуйте

Будьте в курсі

Наші Офіси