Національне агентство України з питань державної служби 07 жовтня 2019 року надало роз’яснення щодо присвоєння чергового рангу без проходження державним службовцем щорічного оцінювання результатів службової діяльності.

Так, згідно норм Закону України "Про державну службу" черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється державному службовцю через кожні три роки з урахуванням результатів оцінювання його службової діяльності. Таке оцінювання проводиться щорічно на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, а також дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

Присвоєння чергового рангу не здійснюється протягом строку застосування дисциплінарного стягнення, а також відтерміновується на 6 місяців, якщо за результатами оцінювання державний службовець отримав негативну оцінку. Такі періоди, відповідно, не зараховуються до встановленого трирічного строку.

Типовий порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640. Цим Типовим порядком встановлено випадки, коли оцінювання не проводиться в силу певних обставин. Згідно роз'яснення НАДС відсутність результатів такого оцінювання через те, що воно не проводилось, на визначений Законом України "Про державну службу" трирічний термін присвоєння чергового рангу не впливає.

В нашій компанії ми працюємо над створенням унікальних підходів для вирішення юридичних бізнес-задач. Ми прислуховуємось до партнерів з метою зрозуміти їх цінності та потреби.

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Домовляйтесь про зустріч уже сьогодні! Зателефонуйте

Будьте в курсі

Наші Офіси