Верховний Суд при винесені Постанови у справі № 718/801/17 пояснив, що слід розуміти під виявленням дисциплінарного проступку.

Справа полягала в оскарженні до суду працівником наказу про накладення дисциплінарного стягнення та про позбавлення премії. За його твердженнями, жодних дисциплінарних проступків він не вчиняв, трудової дисципліни не порушував та належним чином і в повному об`ємі виконував всі свої посадові обов`язки. Судами першої та апеляційної інстанцій за результатами розгляду справи рішення прийнято на користь відповідача.

Звертаючись із касаційною скаргою, позивач наголошував, що суд першої інстанції самостійно визначив дату виявлення проступку та дати написання службової та доповідної записок без будь-яких підтверджень (письмових доказів) зі сторони відповідача. В свою чергу судом апеляційної інстанції не встановлювались обставини щодо точної дати виявлення проступку. Крім того, суд апеляційної інстанції посилається на статтю 148 ЦК України, яка немає жодного відношення до даного спору.

Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги, Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду дійшов висновку, що касаційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а оскаржувані рішення суду першої інстанції та ухвала суду апеляційної інстанції – без змін, оскільки їх ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Винесена Постанова мотивована наступним. Відповідно до частини першої статті 148 КЗпП України дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці. Частиною другою статті 148 КЗпП України визначено, що дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

Посилання позивача на пропущення строків застосування дисциплінарного стягнення не заслуговують на увагу, оскільки ця норма передбачає обчислення місячного строку для застосування дисциплінарного стягнення з дня виявлення проступку як такого. Тобто під виявленням проступку розуміється не лише виявлення факту (певного діяння), а й встановлення працівника, який учинив ці діяння, протиправність цих діянь, вину працівника, наявність шкідливих наслідків, причинного зв`язку між правопорушенням та шкідливими наслідками.

В нашій компанії ми працюємо над створенням унікальних підходів для вирішення юридичних бізнес-задач. Ми прислуховуємось до партнерів з метою зрозуміти їх цінності та потреби.

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Домовляйтесь про зустріч уже сьогодні! Зателефонуйте

Будьте в курсі

Наші Офіси