1 січня 2020 року набере чинності Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції", яким вносяться зміни до низки нормативно-правових актів, зокрема до Закону України "Про запобігання корупції", Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства, Кодексу законів про працю та інших законів, що в тій чи іншій мірі регулюють діяльність із запобігання та попередження корупції.

Завдяки внесеним змінам відтепер на законодавчому рівні врегульовано статус викривачів корупції, визначено їхні права, державні гарантії щодо їх захисту, заходи держави у сприянні викривачам корупції, способи повідомлення про корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією, та порядок здійснення перевірки за такими повідомленнями.

Відтак, викривачем є фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Згідно наявного у законі визначення повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону, які можуть бути перевірені.

Повідомити про правопорушення викривач може шляхом використання захищених та анонімних повідомлень внутрішніми, зовнішніми та регулярними каналами. Закон при цьому визначає, що у разі захищеного та анонімного повідомлення інформації, яка скеровується викривачем керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу або юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу, тобто іншими словами якщо йдеться про правопорушення, вчинене в межах юридичної особи, де працює (навчається тощо) викривач, то мова йде про внутрішні канали повідомлення. Якщо ж викривач інформує НАЗК чи іншого суб'єкта владних повноважень, до компетенції якого належить розгляд та прийняття рішень з питань, щодо яких розкривається відповідна інформація, то йдеться про регулярні канали повідомлення, що створюються спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.

За результатами розгляду повідомлень відповідальна службова особа юридичної особи чи органу, до якого надійшло повідомлення, здійснює попередню перевірку та приймає одне з таких рішень:

  • про призначення внутрішньої (службової) перевірки у випадку підтвердження фактів, викладених у повідомленні;
  • про передання матеріалів до органу досудового розслідування або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення;
  • про закриття провадження у випадку, якщо факти, які містяться у повідомленні, не підтвердилися.

Викривачу надається детальна письмова інформація про результати попередньої перевірки за його повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону у триденний строк з дня завершення відповідної перевірки

У випадку призначення внутрішньої (службової) перевірки, за результатами її проведення відповідальна службова особа може передати матеріали до правоохоронних органів або прийняти рішення про притягнення до відповідальності особи, винної у вчиненому правопорушенні, в межах своєї компетенції. У разі, якщо за результатами попередньої перевірки було прийнято рішення про передачу матеріалів до органу досудового розслідування або до інших органів, уповноважені особи яких мають право складати протоколи про відповідні адміністративні правопорушення, то інформація про кримінальне чи адміністративне правопорушення розглядається в порядку, визначеному законом.

В нашій компанії ми працюємо над створенням унікальних підходів для вирішення юридичних бізнес-задач. Ми прислуховуємось до партнерів з метою зрозуміти їх цінності та потреби.

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Домовляйтесь про зустріч уже сьогодні! Зателефонуйте

Будьте в курсі

Наші Офіси