З 1 січня 2020 року набрав чинності Закон України "Про соціальні послуги", дія якого поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проживають або перебувають на території України і належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

Перелік соціальних послуг, що надаються відповідно до цього Закону, визначається класифікатором соціальних послуг, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення. При цьому особа/сім’я, яка перебуває у складних життєвих обставинах, може отримати соціальну послугу з державного, комунального або недержавного сектору.

Для отримання соціальної послуги за рахунок бюджетних коштів особа або її законний представник повинна звернутися з відповідною заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу міської ради міст обласного значення, ради об’єднаної територіальної громади за місцем її проживання/перебування. Повідомити про осіб/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах або в ситуаціях, що загрожують життю чи здоров’ю особи, можуть і інші особи, яким стало відомо про такі обставини. Якщо ж особа бажає отримати соціальні послуги від суб’єкта недержавного сектору, тоді така особа чи її законний представник може звернутися з заявою до відповідного підприємства, установи, організації, громадського об’єднання, благодійної, релігійної організації, фізичної особи - підприємця та фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності, інформація про яких включена до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Протягом 5 робочих днів з дня одержання заяви, звернення, повідомлення про надання соціальних послуг фахівець із соціальної роботи, соціальний працівник, соціальний менеджер проводить оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах шляхом аналізу документів, фактів та інформації, зібраних під час спілкування з особою/сім’єю та їхнім найближчим оточенням, а також отриманих від юридичних та фізичних осіб у встановленому порядку.

За результатами оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах структурний підрозділ з питань соціального захисту населення або надавач соціальних послуг недержавного сектору протягом 10 робочих днів з дня одержання заяви, звернення, повідомлення про надання соціальних послуг приймає рішення про надання або відмову в наданні соціальних послуг. У разі надання соціальної послуги екстрено (кризово) – рішення приймається невідкладно: не пізніше однієї доби з моменту одержання відповідної заяви, звернення, повідомлення. Рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг не пізніше трьох робочих днів після його прийняття видається або надсилається заявнику. Підставою для відмови у наданні соціальних послуг є відсутність потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї або ненадання надавачем соціальних послуг тих соціальних послуг, яких потребує особа.

У разі надання соціальної послуги постійно (не менше одного разу на місяць протягом більше одного року) або тимчасово (не менше одного разу на місяць протягом до одного року) між надавачем та отримувачем соціальних послуг чи його законним представником в письмовій формі укладається договір про надання соціальних послуг, типова форма якого затверджена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення. Надання соціальних послуг одноразово або екстрено (кризово) здійснюється без укладення такого договору.

В нашій компанії ми працюємо над створенням унікальних підходів для вирішення юридичних бізнес-задач. Ми прислуховуємось до партнерів з метою зрозуміти їх цінності та потреби.

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Домовляйтесь про зустріч уже сьогодні! Зателефонуйте

Будьте в курсі

Наші Офіси