21 листопада 2019 року набрав чинності Закон "Про верифікацію та моніторинг державних виплат". Цим Законом з метою сприяння розбудові системи соціального забезпечення, а також забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, підвищено контроль за здійсненням державних виплат, який здійснюється шляхом проведення верифікації та моніторингу виплат.

Під поняттям "верифікація" слід розуміти комплекс заходів щодо збору та перевірки достовірності інформації, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, а також виявлення невідповідності даних в автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних.

Закон розрізняє превентивну, поточну та ретроспективну верифікацію. Це означає, що контроль за здійсненням державних виплат буде проводитись на трьох стадіях:

  • на момент звернення особи за призначенням їй державних виплат;
  • в процесі проведення відповідних державних виплат;
  • після завершення періоду проведення державних виплат.

На момент звернення особи за призначенням їй державних виплат орган, що здійснює державні виплати, формує запит в інформаційно-аналітичній платформі на відповідність повідомленої особою інформації даним, що обробляються стосовно неї в інформаційно-аналітичній платформі, та в режимі реального часу отримує підтвердження відповідності наданої особою інформації вимогам законодавства, що впливають на визначення його права на отримання та розмір державних виплат, або рекомендацію щодо проведення додаткової перевірки інформації, що містить певні невідповідності.

В процесі здійснення відповідних державних виплат здійснюється систематична перевірка інформації про особу, яка отримує державні виплати, зокрема будь-які зміни соціального та фінансово-майнового стану особи, що можуть впливати на призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат та їхній розмір.

Щодо верифікації після завершення періоду здійснення державних виплат, то така верифікація здійснюється за період, що не перевищує трьох років до дня завершення таких виплат. У разі виявлення недостовірної інформації, наданої особою, на підставі якої було призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, органи, що здійснюють державні виплати, надсилають таким особам вимогу щодо повернення неправомірно або надміру отриманої державної виплати.

В нашій компанії ми працюємо над створенням унікальних підходів для вирішення юридичних бізнес-задач. Ми прислуховуємось до партнерів з метою зрозуміти їх цінності та потреби.

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Домовляйтесь про зустріч уже сьогодні! Зателефонуйте

Будьте в курсі

Наші Офіси