Послуги

Юридична фірма надає увесь спектр юридичних послуг фізичним та юридичним особам, в усіх галузях права. В тому числі – в галузі цивільного, господарського, сімейного, кримінального, адміністративного, земельного, податкового права тощо. Юридична фірма також здійснює представництво і захист інтересів клієнтів в органах державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі – в судах (у всіх інстанціях).

Для корпоративних клієнтів, фізичних осіб-підприємців, пропонується комплексне юридичне обслуговування у всіх сферах діяльності, на території України і за її межами. Велика кількість програм обслуговування та широкий вибір юридичних послуг задовільнить найвибагливіші правові потреби, а досвідчені адвокати забезпечать підтримку навіть у найскладніших ситуаціях.

Наші послуги

1. Консультації з правових питань

 • 1.1. усні консультації (в т.ч. – в телефонному режимі)
 • 1.2. усні консультації з правових питань та законодавства для працівників Замовника
 • 1.3. письмові консультації (в т.ч. – у вигляді електронних поштових повідомлень):
 • 1.3.1. довідки щодо чинного законодавства
 • 1.3.2. висновки з правових питань
 • 1.4. Підготовка та проведення тематичних корпоративних (зокрема – для працівників Замовника) семінарів, конференцій та навчань з правових питань:
 • 1.4.1. Підготовка тематичних корпоративних семінарів, конференцій та навчань з правових питань
 • 1.4.2. Проведення тематичних корпоративних семінарів, конференцій та навчань з правових питаньих питань

2. Юридичний супровід і забезпечення процедури створення та ліквідації юридичних осіб, в тому числі – суб'єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності)

 • 2.1. Юридичний супровід процедури створення (в тому числі – державної реєстрації) юридичної особи та її ліквідації (в тому числі внаслідок реорганізації)
 • 2.1.1. Юридичний супровід процедури створення (в тому числі – державної реєстрації) юридичної особи
 • 2.1.1.1. Інформаційно-консультативна підтримка підготовки установчих документів (засновницького договору, статуту)
 • 2.1.1.2. Консультації щодо порядку організації та проведення установчих зборів, щодо форми і змісту рішень про створення юридичної особи
 • 2.1.1.3. Консультації щодо умов та порядку проведення державної реєстрації юридичної особи
 • 2.1.1.4. Консультації щодо порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного реєстратора
 • 2.1.2. Юридичний супровід процедури ліквідації юридичної особи:
 • 2.1.2.1. Консультації щодо порядку організації та проведення установчих зборів, щодо форми і змісту рішень про ліквідацію (реорганізацію) юридичної особи
 • 2.1.2.2. Консультації щодо умов та порядку проведення реєстрації ліквідації (реорганізації) юридичної особи
 • 2.1.2.3. Консультації щодо порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного реєстратора (органу, що здійснює реєстрацію)
 • 2.1.3. Юридичний супровід процедури реорганізації юридичної особи – обсяг визначається згідно підпунктів 2.1.1, 2.1.2
 • 2.2. Створення юридичної особи:
 • 2.2.1. Підготовка засновницького договору
 • 2.2.2. Підготовка статуту
 • 2.2.3. Підготовка проекту змін та доповнень до засновницького договору, статуту
 • 2.2.4. Підготовка протоколу установчих зборів
 • 2.2.5. Підготовка і проведення установчих зборів
 • 2.2.6. Підготовка документів для реєстрації юридичної особи
 • 2.2.7. Подання документів для проведення реєстрації юридичної особи
 • 2.2.8. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного реєстратора
 • 2.3. Юридичний супровід процедури державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи:
 • 2.3.1. Консультації щодо умов та порядку державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи.
 • 2.3.2 Консультації щодо порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного реєстратора
 • 2.4. Забезпечення здійснення процедури державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи:
 • 2.4.1. Підготовка документів для державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи
 • 2.4.2. Подання документів на державну реєстрацію
 • 2.4.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного реєстратора (органу, що здійснює реєстрацію)
 • 2.5. Юридичний супровід процедури створення суб’єкта господарювання (в тому числі – філій, представництв юридичної особи) та його ліквідації за межами України Послуги вказані в підпунктах 2.1.1 – 2.1.2
 • 2.6. Створення суб’єкта господарювання (в тому числі – філій, представництв суб’єкта господарювання-юридичної особи) за межами України, включаючи його реєстрацію: Послуги визначені підпунктами 2.2.1 – 2.2.8

3. Юридичний супровід організації та проведення засідань органів управління суб’єкта господарювання:

 • 3.1. Консультації щодо порядку організації засідань органів управління
 • 3.2. Консультації щодо підготовки проектів управлінських документів (рішень, протоколів)
 • 3.3. Консультації щодо порядку проведення засідань органів управління
 • 3.4. Організація та підготовка засідань органів управління
 • 3.5. Підготовка проектів управлінських документів (рішень, протоколів)
 • 3.6. Юридичний супровід проведення засідань органів управління (присутній працівник Виконавця)

4. Підготовка управлінських документів (рішень, протоколів), пов’язаних з діяльністю Замовника

5. Організація процедури врегулювання корпоративних спорів

6. Правовий супровід та участь у підготовці організаційно-розпорядчих документів та актів регулятивного характеру: накази, розпорядження, положення, інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції, колективні договори, трудові договори та контракти, договори про матеріальну відповідальність, та інші документи, необхідні для внутрішньої організації та забезпечення діяльності Замовника:

 • 6.1. Правовий супровід (інформаційно-консультативна підтримка) підготовки організаційно-розпорядчих документів та актів регулятивного характеру
 • 6.2. Участь у підготовці організаційно-розпорядчих документів та актів регулятивного характеру (правова експертиза, пропозиції що внесення коректив
 • 6.3. Підготовка організаційно-розпорядчих документів та актів регулятивного характеру

7. Правовий супровід та участь у підготовці локальних нормативних актів: положення, інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та інші документи, необхідні для внутрішньої організації та забезпечення діяльності Замовника:

 • 7.1. Правовий супровід (інформаційно-консультативна підтримка) підготовки локальних нормативних актів
 • 7.2. Участь у підготовці локальних нормативних актів (правова експертиза, пропозиції що внесення коректив)
 • 7.3. Підготовка локальних нормативних актів

8. Організація та забезпечення проведення договірної роботи:

 • 8.1. Розробка схем договірного забезпечення комерційних проектів і пропозицій
 • 8.2. Розробка правочинів
 • 8.3. Юридичний супровід (інформаційно – консультативна підтримка) переговорів щодо укладення (зміни, припинення, розірвання) договорів
 • 8.4. Проведення переговорів щодо укладення (зміни, припинення, розірвання) договорів
 • 8.5. Правова експертиза правочинів

9. Юридичний супровід зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД):

 • 9.1. Консультування щодо умов та порядку провадження ЗЕД
 • 9.2. Інформаційно-консультативна підтримка здійснення зовнішньоекономічних операцій

10. Комплексна оцінка об’єктів інвестування (в т.ч. – господарської діяльності):

 • 10.1. Визначення правового статусу обЄктів інвестування
 • 10.2. Аналіз та характеристика правового стану об’єктів інвестування
 • 10.3. Підготовка висновків та пропозицій щодо правових шляхів та перспектив роботи з певним об’єктом інвестування

11. Претензійно-позовна робота:

 • 11.1. Інформаційно-консультативна підтримка здійснення претензійно-позовної роботи
 • 11.2. Підготовка претензій, вимог, листів та інших документів, що пов’язані з досудовим врегулюванням спорів
 • 11.3. Підготовка позовних заяв, відзивів, заперечень на позови, апеляційних та касаційних скарг, а також інших документів, що пов’язані з веденням справи в суді

12. Правовий супровід та участь у підготовці документів пов’язаних з діяльністю Замовника (листи, заяви, клопотання, запити, скарги та ін.):

 • 12.1. Правовий супровід (інформаційно-консультативна підтримка) підготовки документів пов’язаних з діяльністю Замовника
 • 12.2. Участь у підготовці документів пов’язаних з діяльністю Замовника (правова експертиза, пропозиції що внесення коректив)
 • 12.3. Підготовка документів пов’язаних з діяльністю Замовника

13. Представництво і захист прав та інтересів Замовника:

 • 13.1. В органах державної влади
 • 13.2. В органах місцевого самоврядування
 • 13.3. В органах влади іноземних держав
 • 13.4. В судах загальної юрисдиції (у всіх інстанціях)
 • 13.5. В адміністративних судах (у всіх інстанціях)
 • 13.6. В господарських судах (у всіх інстанціях)
 • 13.7. В органах влади і самоврядування іноземних держав
 • 13.8. В міжнародних судових та правоохоронних інстанціях
 • 13.9. Представництво Замовника у відносинах з фізичними та юридичними особами в Україні та за її межами

14. Юридичний супровід процедури стягнення заборгованості на підставі виконавчих документів:

 • 14.1. Інформаційно-консультативна підтримка
 • 14.2. Самостійне проведення стягнення заборгованості на підставі виконавчих документів

15. Правовий аудит діяльності суб'єкта господарювання:

 • 15.1. Оцінка стану кадрової роботи
 • 15.2. Оцінка стану договірної роботи
 • 15.3. Оцінка стану претензійно-позовної роботи
 • 15.4. Оцінка стану роботи з проблемною заборгованістю
 • 15.5. Надання висновків за результатами правового аудиту

16. Юридичні послуги в галузі конституційного права

17. Послуга – Сімейний адвокат:

 • 17.1. Вирішення питань, що виникатимуть із: вступом у шлюбно-сімейні відносини, набуттям прав та обов’язків батьків, народженням чи всиновленням дитини, набуттям права власності, спадкових майнових та немайнових правовідносин, виїздом закордон.

18. Юридичний супровід участі у тендерних закупівлях (для замовників та учасників):

 • 18.1. Реєстрація на електронних майданчиках.
 • 18.2. Надання юридичних консультації щодо всіх етапів процесу проведення тендеру.
 • 18.3. Аналіз тендерної документації і підготовка пропозиції, яка буде відповідати вимогам Замовника.
 • 18.4. Отримання необхідних документів для підготовки тендерної пропозиції.
 • 18.5. Аналіз та перевірка відповідності пропозиції вимогам документації Замовника.
 • 18.6. Підготовка скарг до Антимонопольного комітету України з метою захисту прав та законних інтересів клієнта та представництво в Антимонопольному комітеті України;
 • 18.7. Розробка Антикорупційної програми учасника публічних закупівель.
 • 18.8. Повний супровід відкритих торгів, що включає:
  – супровід реєстрації замовника на будь-якому із майданчиків системи ProZorro;
  – правильне визначення предмета закупівлі, а також супровід підготовки та оприлюднення річного плану закупівель та змін до нього;
  – підготовка та подача на оприлюднення всіх необхідних документів що стосуються даної процедури закупівлі (протоколів тендерного комітету/ рішень уповноваженої особи, оголошення, тендерної документації з усіма необхідними додатками, повідомлення про намір укласти договір, протоколу відхилення, договорів, змін до договорів та звітів про їх виконання, тощо);
  – підготовка оголошення на англійській мові (у разі проведення міжнародної процедури відкритих торгів);
 • 18.9. Усні та письмові консультації з будь-яких питань що виникають в ході проведення процедури.
 • 18.10. Перевірка пропозицій інших учасників на відповідність вимогам тендерної документації замовника та перевірка інформації щодо них у відкритих державних реєстрах.
 • 18.11. Супровід підготовки та оприлюднення коротких відповідей на звернення учасників в системі.
 • 18.12. Підготовка відповідей на акти/звернення/ запити контролюючих органів.
 • 18.13. Повний супровід переговорної процедури закупівлі, що передбачає проведення процедури без порушень, з підготовкою всіх необхідних документів, передбачених законодавством, з дотриманням строків, установлених чинним законодавством та максимальним захистом інтересів клієнта при перевірках та скаргах.
 • 18.14. Повний супровід допорогових електронних закупівель.
 • 18.15. Письмові та усні консультації в зручний для клієнта час.

В нашій компанії ми працюємо над створенням унікальних підходів для вирішення юридичних бізнес-задач. Ми прислуховуємось до партнерів з метою зрозуміти їх цінності та потреби.

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Домовляйтесь про зустріч уже сьогодні! Зателефонуйте

Будьте в курсі

Наші Офіси